Четвъртък, 05 Май 2016
Вход за студенти
Начало | Вход за студенти

За преглед на лични данни и друга информация за студенти, моля да впишете 
Вашия факултетен номер, а паролата е Вашият единен граждански номер (ЕГН)

За редовно и задочно обучение академични координатори:

Людмила Василева
Тел. (0723) 6 88 15 Е-mail: lvasileva@ibsedu.bg

 Невена Станева
Тел. (0723) 6 88 12 Е-mail: nstaneva@ibsedu.bg

  

За дистанционно обучение академичните координатори на центъра за дистанционно обучение:
Тел. (02) 400 16 30, (02) 400 16 31; E-mail: doinfo@ibsedu.bg


 
Факултетен номер:
 
Парола:
 
 
 


Ако сте новоприет студент, може да
разберете Вашият факултетен номер тук:
ЕГН:                     
 
 


Вход Учебна платформа