08.06.2023

ВХОД ЗА СТУДЕНТИ

Ако сте новоприет студент, може да разберете Вашият факултетен номер тук:
 

 

За преглед на електронното досие и друга информация, моля да впишете Вашия факултетен номер, а паролата е Вашият единен граждански номер (ЕГН).

За редовно и задочно обучение академични координатори:
 

За дистанционно обучение академичните координатори на центъра за дистанционно обучение: